MENU

EMCS postupak

emcs-postupakKretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine u EU nadgleda se elektronički koristeći postupak EMCS (Excise Movement and Control System)

Može se smatrati da je roba isporučena u skladu sa sustavom odgode plaćanja trošarine samo ako je njezino kretanje praćeno elektroničkim trošarinskim dokumentom (e-TD) u skladu s odredbama mjerodavnim za postupak EMCS.

Za sudjelovanje u sustavu EMCS nužna je registracija. Tvrtke koje nemaju sjedište   na području porezne nadležnosti određene države članice EU nego u nekoj drugoj državi članici također se za postupak EMCS mogu registrirati i pri njihovim odgovarajućim nacionalnim carinskim tijelima.

Zahtjevi i uvjeti pod kojima pojedinci mogu razmjenjivati informacije s carinskim vlastima putem sustava EMCS propisani su u Proceduralnim uputama za sudionike sustava EMCS registriranim u nekoj državi članici EU.

Ako se trošarinska roba koja prevozi u sustavu odgode plaćanja trošarine iz neke države članice primatelju u području porezne nadležnosti neke druge države članica EU ili provozom preko tog područja, prijevoznik mora imati u svom posjedu tiskanu verziju elektroničkog trošarinskog dokumenta ili bilo koju drugu trgovačku ispravu (fakturu, dostavnicu, otpremnicu ili drugo) i na toj se ispravi mora vidjeti naznačena jedinstvena referentna oznaka (JRO).