MENU

Porezno skladište

Porezno skladište

Kako bi se osigurala usklađenost oporezivanja  unutar zajednice u trgovanju robe koja podliježe trošarinama, potrebno je osigurati poštivanje propisa: europsko POREZNO SKLADIŠTE.

Ako želite izbjeći plaćanje poreza ili trošarina obračunatih u zemljama članicama EU, morate prevoziti robe u druge zemlje članice u skladu sa sustavom odgode plaćanja trošarine.  Alternativno rješenje je isporučiti robu uz plaćanje trošarina i, u slučajevima u kojima je to moguće, tražiti povrat ranije plaćenih trošarina.

U slučajevima kad je na robe koje podliježu trošarinama trošarina već plaćena u jednoj državi članici prije nego je isporučena u drugu državu članicu, tada će te robe ponovo podlijegati trošarinama u skladu s načelom zemlje odredišta. U nekim slučajevima bit će moguć povrat trošarine poreza u državi polazišta. Ako je roba namijenjena za isporuku bez trošarina, tada ona mora biti prevezena u skladu s postupkom odgode plaćanja trošarine.

Imate li namjeru prevoziti trošarinske robe iz jedne države članice EU u drugu u komercijalne svrhe, imate mogućnost to učiniti kao robu za koju su plaćeni porezi i trošarine, tj. robu koja je već puštena u slobodnu prodaju u toj drugoj državi članici, ili alternativno možete isporučiti robu u neocarinjenom stanju u skladu sa sustavom odgode plaćanja trošarine.

Isporuka robe uz plaćene poreze/trošarine

Kad se u poreznu nadležnost određene države članice  u komercijalne svrhe dopremi proizvod koji je već bio u slobodnoj prodaji u nekoj drugoj državi članici EU, primjenjuje se načelo zemlje odredišta. To znači da će se trošarina obračunati u području porezne nadležnosti te države članice EU. Sukladno tome, kad se trošarinske robe transportiraju na područje porezne nadležnosti druge države članice EU, one podliježu oporezivanju čak i kad su porezi/trošarine na te robe plaćene u drugoj zemlji članici.

Smatra se da su u slobodnoj prodaji sve one robe na tržištu države članice EU ako nisu podvrgnute sustavu odgode plaćanja trošarine (primjerice, ako su uskladištene u carinskom skladištu) ili ako se koriste u bescarinske svrhe.

Načelno se može reći da je roba u slobodnoj prodaji u državi članici EU ako je na nju trošarina plaćena. Obično je to slučaj kad se roba može slobodno kupiti u uobičajenim prodajnim kanalima.

Mogućnost olakšica na trošarine plaćene u nekoj drugoj državi članici EU ovisi o zakonodavstvu te države.

Ako poslovnom kupcu unutar porezne nadležnosti druge države članice EU isporučujete robu koja je u slobodnoj prodaji u državi članici vašeg sjedišta, u načelu će nastati obveza plaćanja trošarina. Primatelj rezident druge države članice EU mora svojoj nadležnoj glavnoj carinskoj upravi unaprijed najaviti takvo prispijeće na službenom namjenskom obrascu i predati instrument osiguranja plaćanja trošarine.  Primatelj se, osim toga, mora pridržavati i drugih mjerodavnih carinskih propisa njegove države članice EU. U većini slučajeva će nakon najave isporuke navedeni primatelj biti obveznik plaćanja poreza ili trošarina.  Ako primatelj ne najavi isporuku, tada je porezni obveznik  prva osoba koja primi robu u posjed na području porezne nadležnosti te države članice EU, a što biste, u svojstvu pošiljatelja, mogli biti vi.

Obveza plaćanja trošarina također će nastati ako otpremite trošarinske robe u slobodnoj prodaji (osim energetskih proizvoda) na područje porezne nadležnosti neke države članice EU za druge komercijalne svrhe (kao što je prodaja na tržištu). U tom slučaju vaša je obveza to unaprijed najaviti glavnom carinskom uredu na službenom namjenskom obrascu i predati instrument osiguranja plaćanja trošarine. Uobičajeno je da ćete u takvom slučaju vi biti obveznik plaćanja trošarine. Više o vašim poreznim obvezama vam može reći nadležni carinski ured.

Ako trošarinsku robu isporučujete iz države članice u kojoj je vaše poslovno sjedište krajnjem kupcu – fizičkoj osobi koja se nalazi na području porezne nadležnosti druge države članice EU i ako sami dopremate ili date drugom da robu otpremi u vaše ime, smatrat će se da ste prodavatelj po narudžbi ili udaljeni prodavatelj.

Ako imate u svojstvu udaljenog prodavatelja namjeru isporučivati na područje porezne nadležnosti druge države članice EU, obavezni ste unaprijed najaviti isporuku i imenovati rezidenta te porezne nadležnosti kao svog predstavnika. U tu svrhu obavezno je ispuniti namjenski obrazac i predati ga u glavni carinski ured nadležan za tog predstavnika. Obaveza plaćanja trošarine u nekoj zemlji članici EU nastaje isporukom trošarinske robe krajnjem kupcu – fizičkoj osobi na području porezne nadležnosti te zemlje članice. Predstavnik postaje obveznik poreza/trošarine obračunate na tu trošarinsku robu koju ste isporučili na područje porezne nadležnosti druge zemlje članice EU. Predstavnik mora imati odgovarajuće ovlasti od glavnog carinskog ureda i mora ih zatražiti prije nego počne obavljati djelatnost posredništva. Takve ovlasti moraju se zatražiti na propisanom obrascu a odobrenje podliježe određenim uvjetima. Osim toga, posrednik ima i druge porezne obaveze koje mora izvršavati. Nadležni glavni carinski ured može vašem posredniku dati više informacija o preduvjetima za izdavanje dozvole i obvezama koje mora ispunjavati.

Ne bude li navedeni postupak poštovan, vi ćete biti obveznik plaćanja poreza/trošarina, budući da ste u svojstvu udaljenog trgovca.

Međutim u skladu sa zakonodavstvom zemlje članice EU postoji institut poznat kao odgoda poreza/trošarine, odnosno mogućnost isporuke trošarinske robe za koju još nije plaćena trošarina.

 

Isporuka robe na koju nije plaćena trošarina

Načelno je,  u skladu sa sustavom odgode plaćanja trošarina, iz određene zemlje članice EU moguće isporučivati  robu za koju nije plaćena trošarina ako ste vlasnik carinskog skladišta ili registrirani konsignatar ili korisnik s posebnim statusom (naprimjer, strane oružane snage ili diplomatske misije) na području porezne nadležnosti odredišne zemlje članice EU i ako s tog skladišta otpremate trošarinske robe u svojstvu vlasnika tog skladišta ili registriranog pošiljatelja iz mjesta uvoza u druge zemlje članice EU.

U tu svrhu vam je potrebna dozvola vaših nadležnih nacionalnih carinskih tijela.

Mi možemo pružiti usluge deklaracije i plaćanja trošarina za alkoholna pića na području Italije. Mi smo također i carinski posrednik koji može u Italiji obraditi uvoz pošiljaka tipa e-AD (EMCS).

Talijanski propisi o trošarinama predviđaju dva zasebna postupka:

Alkoholna pića distribuira brza kurirska služba u slučaju privatnih kupaca. Nije nužno imati e-AD, nego je dovoljno deklarirati trošarine i podmiriti ih i tada se alkoholno piće  od vaše proizvodnje može prevoziti kroz Italiju izravno do primatelja.

Ako alkoholna pića distribuira brza kurirska služba poslovnim kupcima, tada je obavezna prijava e-AD te deklaracija i plaćanje trošarine, a alkoholno piće mora biti isporučeno s našeg skladišta kako bi se provjerila istovjetnost količine s onom navedenom u obrascu e-AD.