MENU

Antrepozit fiscal

antrepozit-fiscal

Trebuie respectate regulamentele pentru a asigura o impozitare uniformă în schimburile intracomunitare cu produse accizabile: ANTREPOZIT FISCAL european.

Dacă doriți să evitați un impozit sau o taxă plătibilă în Statele membre ale UE trebuie să transportați mărfurile în celălalt Stat membru în cadrul unui acord de suspendare a accizelor. Ca alternativă, puteți livra bunurile cu taxele plătite și, acolo unde este cazul, să solicitați rambursarea taxei pe care ați plătit-o deja.

În cazul în care produsele accizabile pentru care taxa sau acciza a fost deja plătită într-un alt stat membru al UE sunt livrate într-un alt stat membru al UE, mărfurile sunt supuse din nou accizării, pe baza principiului țării de destinație. Rambursarea taxei / accizei în țara de expediere poate fi posibilă în anumite cazuri. În cazul în care mărfurile urmează să fie livrate fără accize, acestea trebuie să fie transportate în cadrul unui acord de suspendare a accizelor.

Dacă intenționați să mutați produse accizabile dintr-un stat membru al UE într-un alt stat membru al UE în scopuri comerciale, aveți opțiunea de a le furniza cu taxele și accizele deja plătite, adică, acestea au fost deja puse în liberă circulație în acel alt stat membru al UE sau scutite de taxe vamale în cadrul unui acord de suspendare a accizelor.

Livrarea bunurilor cu taxele vamale/accizele plătite

În cazul în care produsele accizabile care au fost deja introduse în liberă circulație în alte state membre sunt deplasate pe teritoriul fiscal al statului membru al UE în scopuri comerciale, se aplică principiul țării de destinație. Aceasta înseamnă că accizele vor fi percepute pe teritoriul statului membru al UE. Prin urmare, circulația comercială a produselor accizabile pe teritoriul fiscal al statului membru al UE este supusă impozitării, chiar dacă taxele / accizele au fost deja plătite pentru aceste bunuri într-un alt stat membru al UE.

Produsele accizabile sunt considerate ca fiind în liberă circulație într-un alt stat membru al UE, în cazul în care acestea nu sunt supuse unui acord de suspendare a accizelor (de exemplu, în cazul în care acestea sunt ținute într-un antrepozit vamal) sau în cazul în care acestea sunt în uz fără taxe vamale.

Practic, mărfurile sunt în liberă circulație într-un stat membru al Uniunii Europene în cazul în care taxele pentru acestea au fost plătite. Acest lucru se întâmplă de obicei dacă acestea pot fi achiziționate în mod liber și prin canalele obișnuite.

Dacă scutirea este posibilă pentru taxele care au fost plătite într-un alt stat membru al UE depinde de legislația fiscală a celuilalt stat membru al UE în cauză.

Dacă livrați produse accizabile care sunt în liberă circulație în statul membru în care afacerea dvs. este stabilită către un destinatar comercial de pe teritoriul fiscal al statului membru al UE, vor apărea taxe vamale de plătit în statul membru al UE. Destinatarul din statul membru al UE trebuie să declare astfel de livrare așteptată în avans biroului vamal competent principal pe formularul oficial redactat în acest scop și să depună o garanție pentru taxele vamale. În plus, acesta trebuie să respecte alte obligații suplimentare în temeiul legislației vamale aplicabile în Statul Membru al Uniunii Europene. În mod regulat, destinatarul desemnat este cel care datorează taxa / acciza odată ce livrarea a fost declarată. În cazul în care destinatarul nu declară livrarea, taxa este datorată de către prima persoană care intră în posesia mărfurilor pe teritoriul fiscal al statului membru al UE, care ar putea fi chiar dvs. în calitate de expeditor.

Taxa vamală a statului membru al UE va apărea, de asemenea, dacă mutați produse accizabile (cu excepția produselor energetice) din liberă circulație pe teritoriul fiscal al statului membru al UE în alte scopuri comerciale (cum ar fi de vânzare într-o piață). În acest caz, trebuie să declarați acțiunea în avans către biroul vamal principal competent pe formularul oficial și să depuneți o garanție pentru accize. În mod normal, dvs. veți fi cel care datorează accizele în acest caz. Biroul vamal principal competent vă poate oferi mai multe informații despre obligațiile fiscale.

În cazul în care furnizați produse accizabile din liberă circulație în statul membru în care afacerea dvs. este stabilită la o persoană privată cu domiciliul pe teritoriul fiscal al statului membru al UE și dacă transportați mărfuri accizabile sau dacă dvs. le expediați la destinatar, atunci sunteți considerat comerciant pe comandă sau la distanță.

Dacă intenționați să faceți livrări pe teritoriul fiscal al statului membru al UE în calitate de comerciant la distanță, este obligația dvs. de a declara livrarea în prealabil și a desemna o persoană rezidentă pe teritoriul fiscal al statului membru al UE în calitate de agent al dvs. Acest lucru se face prin completarea formularului oficial prevăzut în acest scop și prezentarea acestuia la biroul vamal principal competent al agentului. Accizele din statul membru al UE apar odată cu livrarea bunurilor accizabile către persoana privată de pe teritoriul fiscal al statului membru al UE. Agentul devine persoana obligată la plata taxei / accizei percepute pentru mărfurile accizabile livrate de către dumneavoastră în teritoriul fiscal al statului membru al UE. Agentul trebuie să dețină o autorizație relevantă emisă de biroul vamal principal competent, pe care el / ea trebuie să o solicite înainte de începerea reprezentării. O astfel de cerere se face pe formularul oficial, iar aprobarea acestuia este supusă anumitor condiții. În plus, agentul trebuie să îndeplinească alte obligații fiscale. Biroul vamal principal competent va furniza agentului dvs. mai multe informații despre cerințele de autorizare și obligațiile care trebuie îndeplinite.

În cazul în care procedura de mai sus nu este respectată, dvs. în calitate de comerciant la distanță veți fi obligat la plata taxei/accizei.

Cu toate acestea, în temeiul legislației fiscale a statului membru al UE, există ceea ce se numește scutirea de accize/taxe; aceasta este posibilitatea de a furniza produse accizabile pentru care nu a fost plătită încă nicio taxă.

 

Livrarea de bunuri fără plătirea de taxe

Circulația mărfurilor, pentru care taxele vamale nu au fost plătite, din alte state membre ale Uniunii Europene este, în principiu, posibilă în cadrul unui acord de suspendare a taxelor dacă sunteți proprietarul unui antrepozit vamal sau un destinatar înregistrat sau un anumit beneficiar (de exemplu, forțe armate străine sau misiuni diplomatice) pe teritoriul fiscal al statului membru al UE, și dacă expediați produsele accizabile în calitate de proprietar al unui antrepozit vamal, din acest depozit, sau ca un expeditor înregistrat de la locul de import către alte state membre ale UE.

Pentru a face acest lucru aveți nevoie de o autorizație emisă de autoritatea vamală națională.

Suntem în măsură să furnizăm serviciul de declarare și plată a accizelor în Italia pentru băuturi alcoolice. De asemenea, suntem înregistrați ca și agent vamal care poate achita datoriile vamale pentru transporturi cu e-AD (EMCS) în Italia, atunci când este necesar.

În legislația accizelor din Italia, există două proceduri diferite:

Băuturile alcoolice sunt distribuite de către o companie de transport în mod expres către cumpărători privați . e-AD nu este necesară, ci numai declararea și plata accizelor, iar băuturile alcoolice pot fi livrate direct destinatarului din vinăria dvs. pe întreg teritoriul Italiei.

În cazul în care băuturile alcoolice sunt distribuite de către o companie de transport în mod expres către persoane juridice este nevoie de e-AD și de declararea și plata taxelor, iar băuturile alcoolice trebuie să treacă din depozitul nostru pentru a verifica corespondența fizică a sumei indicate în e-AD

Reduceri și scutiri de taxe vamale

Reducerile și scutirile de taxe variază în funcție de mixul energetic care sunt specifice sub-sectorului din industrie specific. Analiza cantitativă a arătat ca aceste sub-sectoare ale industriei cu o pondere mare de energie electrică în mixul lor energetic (de exemplu producătorii de echipamente de transport sau produse chimice de bază) se confruntă cu costuri suplimentare mai mari induse de politici energetice decât cele care utilizează în principal combustibili fosili (de exemplu producătorii de metale de bază sau prelucrare a mineralelor).

Există cazuri de scutire de accize pe energie pentru anumite procese, deoarece taxa de energie este menită să se aplice doar pentru încălzirea și utilizarea de combustibil, iar industriile producătoare pot solicita o scutire de impozit pe  energie pentru ponderea de combustibili fosili utilizați în anumite procese, cum ar fi:

  • Producția și prelucrarea de ciment, var, ipsos, beton, mortar, produse abrazive, asfalt;
  • Producția și prelucrarea sticlei și produselor din sticlă, produse din ceramică […] sau producția și prelucrarea metalelor, precum și producția de produse din metal […], sau procedee de reducere chimică etc.;
  • Scutirea de accize pe energie pentru producerea de energie electrică și de cogenerare (CHP);
  • Energie electrică de origine solară, eoliană, prin valuri, maree sau geotermală;
  • Produse energetice și electricitate utilizate pentru transportul de mărfuri și călători pe cale ferată, metrou, tramvai și troleibuz;
  • Produse energetice livrate pentru utilizarea drept combustibil pentru navigația pe căile navigabile interioare (inclusiv pescuit), altele decât cele cu ambarcațiuni private de agrement și electricitatea produsă la bordul unei ambarcațiuni.