MENU

Reduceri și scutiri de taxe vamale

scissors and the alphabet TAXES

scissors and the alphabet TAXES

Reducerile și scutirile de taxe variază în funcție de mixul energetic care sunt specifice sub-sectorului din industrie specific. Analiza cantitativă a arătat ca aceste sub-sectoare ale industriei cu o pondere mare de energie electrică în mixul lor energetic (de exemplu producătorii de echipamente de transport sau produse chimice de bază) se confruntă cu costuri suplimentare mai mari induse de politici energetice decât cele care utilizează în principal combustibili fosili (de exemplu producătorii de metale de bază sau prelucrare a mineralelor).

Există cazuri de scutire de accize pe energie pentru anumite procese, deoarece taxa de energie este menită să se aplice doar pentru încălzirea și utilizarea de combustibil, iar industriile producătoare pot solicita o scutire de impozit pe  energie pentru ponderea de combustibili fosili utilizați în anumite procese, cum ar fi:

  • Producția și prelucrarea de ciment, var, ipsos, beton, mortar, produse abrazive, asfalt;
  • Producția și prelucrarea sticlei și produselor din sticlă, produse din ceramică […] sau producția și prelucrarea metalelor, precum și producția de produse din metal […], sau procedee de reducere chimică etc.;
  • Scutirea de accize pe energie pentru producerea de energie electrică și de cogenerare (CHP);
  • Energie electrică de origine solară, eoliană, prin valuri, maree sau geotermală;
  • Produse energetice și electricitate utilizate pentru transportul de mărfuri și călători pe cale ferată, metrou, tramvai și troleibuz;
  • Produse energetice livrate pentru utilizarea drept combustibil pentru navigația pe căile navigabile interioare (inclusiv pescuit), altele decât cele cu ambarcațiuni private de agrement și electricitatea produsă la bordul unei ambarcațiuni.

Statele membre pot aplica un nivel de impozitare de până la zero pentru produsele energetice și electricitatea utilizate pentru lucrări agricole, horticole sau piscicole și în silvicultură.

CAEN REV. 2

23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
23.1 Fabricarea sticlei și produselor din sticlă
23.11 Fabricarea sticlei plate
23.12 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
23.13 Fabricarea sticlei plate
23.14 Fabricarea fibrelor din sticlă
23.19 Fabricarea de sticlărie tehnică
23.2 Fabricarea de produse refractare
23.20 Fabricarea de produse refractare
23.3 Fabricarea materialelor de construcții din lut
23.31 Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică
23.32 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă
23.4 Fabricarea altor produse ceramice și din porțelan
23.41 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
23.42 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
23.43 Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică
23.44 Fabricarea altor produse ceramice tehnice
23.49 Fabricarea altor produse ceramice
23.5 Fabricarea cimentului, varului și ipsosului
23.51 Fabricarea cimentului
23.52 Fabricarea varului și ipsosului
23.6 Fabricarea articolelor din beton, ciment şi ipsos
23.61 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
23.62 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
23.63 Fabricarea betonului
23.64 Fabricarea mortarului
23.65 Fabricarea produselor din azbociment
23.69 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
23.7 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
23.70 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
23.9 Fabricarea produselor abrazive și a produselor minerale nemetalice n.c.a23.91 Fabricarea de produse abrazive
23.99 Fabricarea altor produse minerale nemetalice n.c.a
24 Industria metalurgică
24.1 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje
24.10 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje
24.20 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel
24.20 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel
24.3 Fabricarea de alte produse din prelucrarea iniţială a oţelului
24.31 Tragere la rece a barelor
24.32 Laminare la rece a benzilor înguste
24.33 Producția de profile obținute la rece
24.34 Trefilarea firelor la rece
27.4 Metale prețioase de bază și alte metale neferoase
24.41 Producția metalelor prețioase
24.42 Metalurgia aluminiului
24.43 Producția plumbului, zincului și cositorului
24.44 Metalurgia cuprului
24.45 Producția altor metale neferoase
24.46 Prelucrarea combustibililor nucleari
24.5 Turnarea metalelor
24.51 Turnarea fontei
24.52 Turnarea oțelului
24.53 Turnarea metalelor ușoare
24.54 Turnarea altor metale neferoase
25 Fabricarea de produse fabricate din metal, cu excepția mașinilor și echipamentelor
25.1 Fabricarea elementelor metalice pentru construcții
25.11 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
25.12 Fabricarea de uși și ferestre din metal
25.2 Fabricarea rezervoarelor, cisternelor și containerelor metalice
25.21 Fabricarea radiatoarelor și cazanelor pentru încălzire centrală
25.29 Fabricarea altor rezervoare, cisterne și containere metalice
25.3 Producția generatoarelor de aburi cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală
25.30 Producția generatoarelor de aburi cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală
25.4 Fabricarea armelor și muniției
25.40 Fabricarea armelor și muniției
25.5 Forjarea, ambutisarea și presarea metalelor; metalurgia pulberilor
25.50 Forjarea, ambutisarea și presarea metalelor; metalurgia pulberilor25.6 Tratarea și acoperirea metalelor; operațiuni de mecanică generală
25.61 Tratarea și acoperirea metalelor
25.62 Operațiuni de mecanică generală
25.7 Fabricarea articolelor de tăiat, a uneltelor și articolelor de feronerie
25.71 Fabricarea produselor de tăiat
25.72 Fabricarea articolelor de feronerie
25.73 Fabricarea uneltelor
25.9 Fabricarea altor articole metalice prelucrate
25.91 Fabricarea de containere și alte produse similare din oțel
25.92 Fabricarea ambalajelor metalice ușoare
25.93 Fabricarea articolelor din fire metalice, lanțuri și arcuri
25.94 Fabricarea de șuruburi buloane si alte articole filetate
25.99 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.