MENU

Smanjenja trošarina i izuzeća od trošarina

scissors and the alphabet TAXES

scissors and the alphabet TAXES

Porezne olakšice će se razlikovati ovisno o energetskom miksu, a energetski miks će ovisiti o industrijskom podsektoru. Kvantitativna analiza pokazala je da su oni podsektori s visokim udjelom električne energije u njihovom energetskom miksu (npr. proizvođačima prijevozne opreme ili bazne kemije) suočeni s većim troškovima energije određenima energetskim politikama, nego je to slučaj s onima koji uglavnom koriste fosilna goriva (npr. proizvođači baznih metala ili prerađivači minerala).

Postoje slučajevi izuzeća od trošarina na energente za određene proizvodne procese. Naime, budući da je svrha oporezivanja potrošnje energije usmjerena isključivo na utrošak energije za grijanje i potrošnju goriva, prerađivačka industrija može podnijeti zahtjev za porezno oslobođenje za onaj dio fosilnih goriva koji se koristi u određenim procesima, kao što su:

  • Proizvodnja i prerada cementa, vapna, gipsa, betona, žbuke, brusnih proizvoda, asfalta;
  • Proizvodnja i prerada stakla i staklenih proizvoda, keramičkih proizvoda […], odnosno proizvodnja i prerada metala, kao i proizvodnja metalnih proizvoda, […], ili procesi kemijske redukcije, itd.;
  • Izuzeće od obračuna poreza i trošarina u proizvodnji električne energije i kogeneraciji;
  • Proizvodnji električne energije  od sunca, vjetra, valova, plime i geotermalnog podrijetla;
  • Energenti i električna energija koja se koristi za prijevoz robe i putnika željeznicom, metroom, tramvajima i trolejbusima;
  • Energenti isporučeni kao gorivo za plovidbu na unutarnjim plovnim putovima (uključujući ribolov), osim u privatnim luksuznim plovilima, i za električnu energiju proizvedenu na plovilu.

Države članice mogu primjenjivati čak i nultu razinu oporezivanja na energente i električnu energiju koji se koriste za poljoprivredi, hortikulturi, marikulturi i šumarstvu.

NACE REV. 2

23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
23.1 Proizvodnja stakla i proizvoda od stakla
23.11 Proizvodnja ravnog stakla
23.12 Oblikovanje i obrada ravnog stakla
23.13 Proizvodnja šupljeg stakla
23.14 Proizvodnja staklenih vlakana
23.19 Proizvodnja i obrada ostalog stakla uključujući tehničku robu od stakla
23.2 Proizvodnja vatrostalnih proizvoda
23.20 Proizvodnja vatrostalnih proizvoda
23.3 Proizvodnja građevinskog materijala od gline
23.31 Proizvodnja keramičkih pločica i ploča
23.32 Proizvodnja opeke, crijepa i ostalih proizvoda od pečene gline za građevinarstvo
23.4 Proizvodnja drugih porculanskih i keramičkih predmeta
23.41 Proizvodnja keramičkih predmeta za kućanstvo i ukrasnih predmeta
23.42 Proizvodnja sanitarne keramike
23.43 Proizvodnja keramičkih izolatora i izolacijskog pribora
23.44 Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike
23.49 Proizvodnja ostalih proizvoda od keramike
23.5 Proizvodnja cementa, vapna i gipsa
23.51 Proizvodnja cementa
23.52 Proizvodnja vapna i gipsa
23.6 Proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa
23.61 Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo
23.62 Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinarstvo
23.63 Proizvodnja gotove betonske smjese
23.64 Proizvodnja žbuke
23.65 Proizvodnja fibro-cementa
23.69 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa
23.7  Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
23.70 Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
23.9 Proizvodnja brusnih proizvoda i nemetalnih mineralnih proizvoda, n.d.
23.91 Proizvodnja brusnih proizvoda
23.99 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, d. n.
24 Proizvodnja baznih metala
24.1 Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura
24.10 proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura
24.2 Proizvodnja čeličnih cijevi, šupljih profila i pripadajućeg pribora
24.20 Proizvodnja čeličnih cijevi i pripadajućeg pribora
24.3 Proizvodnja ostalih proizvoda prve obrade čelika
24.31 Hladno vučenje šipki
24. Hladno valjanje uskih vrpci
24.33 Hladno oblikovanje i profiliranje
24.34 Hladno vučenje žice
24.4 Proizvodnja plemenitih i obojenih metala
24.41 Proizvodnja plemenitih metala
24.42 Proizvodnja aluminija
24.43 Proizvodnja olova, cinka i kositra
24.44 Proizvodnja bakra
24.45 Proizvodnja ostalih obojenih metala
24.46 Obrada nuklearnoga goriva
24.5 Lijevanje metala
24.51 Lijevanje željeza
24.52 Lijevanje čelika
24.53 Lijevanje lakih metala
24.54 Lijevanje ostalih obojenih metala
25.1 Proizvodnja metalnih konstrukcijskih proizvoda
25.11 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
25.12 Proizvodnja vrata i prozora od metala
25.2  Proizvodnja metalnih cisterni, spremnika i kontejnera
25.21 Proizvodnja radijatora i kotlova za centralno grijanje
25.29 Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i sličnih posuda
25.3 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom
25.30 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom
25.4 Proizvodnja oružja i streljiva
25.40 Proizvodnja oružja i streljiva
25.525.50 Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha
25.6 Obrada, prevlačenje i strojna obrada metala
25.61 Obrada i prevlačenje metala
25.62 Strojna obrada metala
25.7 Proizvodnja sječiva, alata, brava i srodnih proizvoda
25.71 Proizvodnja sječiva
25.72 Proizvodnja brava i okova
25.73 Proizvodnja alata
25.9 Proizvodnja metalnih gotovih proizvoda
25.91 Proizvodnja čeličnih bačava i sličnih posuda
25.92 Proizvodnja ambalaže od lakih metala
25.93 Proizvodnja proizvoda od žice, lanaca i opruga
25.94 Proizvodnja zakovica i vijčane robe
25.99 Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.