MENU

Vermindering en Vrijstelling van Accijnzen

scissors and the alphabet TAXES

scissors and the alphabet TAXES

Verminderingen en vrijstellingen hangen af van de energiemix, en de energiemix is binnen een branche sub-sectorspecifiek. De kwantitatieve analyse toonde dat de sub-sectoren met een groot aandeel elektriciteit in hun energiemix (bijv. fabrikanten van transportmaterieel of basischemicaliën) te maken hebben met hogere extra beleidsmatige energiekosten, dan sub-sectoren die vooral gebruik maken van fossiele brandstoffen (bijv. fabrikanten van basismetalen, of mineraalverwerkers).

In sommige gevallen kunnen bepaalde processen worden vrijgesteld van energiebelasting, omdat de energiebelasting alleen is bedoeld voor gebruik ter verwarming of als brandstof. Daarom kunnen fabrikanten soms een vrijstelling aanvragen van de energiebelasting voor het aandeel fossiele brandstoffen dat ze gebruiken bij bepaalde processen, zoals:

  • Productie en verwerking van cement, kalk, gips, beton, mortel, schuurmiddelen, asfalt;
  • Productie en verwerking van glas en glasproducten, keramiek […] of de productie en verwerking van metaal, evenals de productie van metaalproducten […] of chemische reductieprocessen, etc.;
  • Energiebelastingvrijstelling voor de opwekking van elektriciteit en WKK;
  • Elektriciteit opgewekt door middel van zon, wind, golven, getijden, of aardwarmte;
  • Energieproducten en elektriciteit die wordt gebruikt voor het vervoeren van goederen en passagiers per spoor, metro, tram, en trolleybus;
  • Energieproducten die worden geleverd als brandstof voor de binnenvaart (waaronder visserij) anders dan de particuliere pleziervaart, en elektriciteit die wordt opgewerkt aan boord van een paartuig.

Lidstaten kunnen hun belastingen op energieproducten en elektriciteit tot nul verlagen, bij gebruik in de landbouw, tuinbouw, visteelt, en bosbouw.

NACE REV. 2

23 Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten
23.1 Vervaardiging van glas en glasproducten
23.11 Vervaardiging van vlakglas
23.12 Vormen en bewerken van vlakglas
23.13 Vervaardiging van holglas
23.14 Vervaardiging van glasvezels
23.19 Vervaardiging en bewerking van ander glas (inclusief technisch glaswerk)
23.2 Vervaardiging van vuurvaste producten
23.20 Vervaardiging van vuurvaste producten
23.3 Vervaardiging van bouwmaterialen van klei
23.31 Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen
23.32 Vervaardiging van bakstenen, tegels en producten voor de bouw, van gebakken klei
23.4 Vervaardiging van andere porseleinen en keramische producten
23.41 Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk
23.42 Vervaardiging van sanitair aardewerk
23.43 Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal, van keramische stoffen
23.44 Vervaardiging van ander technisch aardewerk
23.49 Vervaardiging van andere keramische producten
23.5 Vervaardiging van cement, kalk en gips
23.51 Vervaardiging van cement
23.52 Vervaardiging van kalk en gips
23.6 Vervaardiging van artikelen van beton, cement en gips
23.61 Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw
23.62 Vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw
23.63 Vervaardiging van stortklare beton
23.64 Vervaardiging van mortel
23.65 Vervaardiging van producten van vezelcement
23.69 Vervaardiging van andere artikelen van beton, gips en cement
23.7 Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen
23.70 Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen
23.9 Vervaardiging van schuurmiddelen en non-ferro minerale producten n.e.g.
23.91 Vervaardiging van schuurmiddelen
23.99 Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten, n.e.g.
24 Vervaardiging van basismetalen
24.1 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen
24.10 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen
24.2 Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal
24.20 Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal
24.3 Vervaardiging van andere artikelen voor de verwerking van staal
24.31 Koudtrekken van staven
24.32 Koudwalsen van bandstaal
24.33 Koudvervormen en koudfelsen
24.34 Koudtrekken van draad
24.4 Productie van edelmetalen en andere non-ferrometalen
24.41 Productie van edelmetalen
24.42 Productie van aluminium
24.43 Productie van lood, zink en tin
24.44 Productie van koper
24.45 Productie van andere non-ferrometalen
24.46 Bewerking van splijt- en kweekstoffen
24.5 Gieten van metalen
24.51 Gieten van ijzer
24.52 Gieten van staal
24.53 Gieten van lichte metalen
24.54 Gieten van andere non-ferrometalen
25 Vervaardiging van metalen producten, behalve machines en apparatuur
25.1 Vervaardiging van structurele producten van metaal
25.11 Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
25.12 Vervaardiging van metalen deuren en vensters
25.2 Vervaardiging van tanks, reservoirs, en bergingsmiddelen, van metaal
25.21 Vervaardiging van ketels en radiatoren voor centrale verwarming
25.29 Vervaardiging van andere tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal
25.3 Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voorcentrale verwarming
25.30 Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voorcentrale verwarming
25.4 Vervaardiging van wapens en munitie
25.40 Vervaardiging van wapens en munitie
25.5 Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie
25.50 Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie
25.6 Behandelen en coaten van metalen; verspanend bewerken
25.61 Oppervlaktebehandeling van metalen
25.62 Verspanend bewerken van metalen
25.7 Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, gereedschap, en algemeen gereedschap
25.71 Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, enzovoort
25.72 Vervaardiging van hang- en sluitwerk
25.73 Vervaardiging van gereedschap
25.9 Vervaardiging van andere metalen artikelen
25.91 Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke
25.92 Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal
25.93 Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren
25.94 Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren
25.99 Vervaardiging van andere producten van metaal, n.e.g