MENU

De EMCS-procedure

de-emcs-procedureDe verplaatsing van accijnsonderhevige producten met schorsing van heffingen, binnen de EU, wordt elektronisch gecontroleerd door middel van de EMCS-procedure (Excise Movement and Control System)

Goederen worden alleen beschouwd als te zijn verplaatst met schorsing van heffingen, als de verplaatsing onder de EMCS heeft plaatsgevonden met een elektronisch administratiedocument (e-VD).

Om deel te nemen aan het EMCS dient u geregistreerd te staan. Bedrijven die niet zijn gevestigd binnen het fiscale grondgebied van de EU-lidstaat, maar in een andere EU-lidstaat, kunnen zich bij hun nationale douaneautoriteit ook registreren voor het EMCS-proces.

De vereisten en voorwaarden waaronder individuen met de douane informatie kunnen uitwisselen over het EMCS, zijn vastgelegd in de EMCS-procedurele instructie voor EMCS-deelnemers die zijn geregistreerd in EU-lidstaten.

Als accijnsonderhevige goederen met schorsing van heffingen worden verplaatst van andere Lidstaten naar een geconsigneerde op het fiscale grondgebied van de EU-lidstaat, of via het fiscale grondgebied van de EU-lidstaat, moet de vervoerder een afgedrukte versie van het elektronische administratieve document bezitten, of enig ander commercieel document (factuur, pakbon, vrachtbrief, of andere commerciële documenten) met daarop de unieke administratieve referentiecode.